Rødstrømperne - Se mere på Sokkeposten.dk

Det at være rødstrømpe, hænger samme med en socialistiske kvindebevægelse der havde sit udspring i 1970’ernes USA socialistiske kvindebevægelse The Redstockings.
rødstrømper
Rødstrømperne kæmpede for ligeløn for lige arbejde, og var en del af kvindefrigørelsen i 1970′. Der var ikke tale om en fast form for forening eller samlede front, de var organisteret i decentrale grupper, og spredt over hele landet. De sidste rødstrømper bleve opløst i 1985.

Rødstrømpe bevægelsens slogan lød: Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp!

Bevægelsen arbejdede for lige løn og lige vilkår for mænd og kvinder, og kvindekampen skulle foregå overalt: i politik, på arbejdspladsen, i familien og i dobbeltsengen – og en af de mest markante sager var kravet om fro abort, der i dag betegnes som en ukrænkelig rettighed på vores breddegrader.

Rødstrømperne arrangerede lejre, hvoraf en af de mest kendte var Femølejren, der var en vigtigt del af forståelsen for bevægelsen og et samlingssted der gjorde det muligt at opretholde en fællesretning for bevægelsen og var et medie der kunne fange pressens og dermed politikkernes interesse for deres mærkesager. Læs mere her

Kampen for frihed og ligestilling er ikke ny
Den 8. marts er kvinderne internationale kampdag, og har sin begyndelse tilbage for mere end 100 år siden, hvor en gruppe kvinder i New York demonstrerede for deres rettigheder. Det er en dag der stadig har sin betydning i dele af verden, hvor kvinder kan står samme og forlange deres rettigheder. Der har været været en del debat om den stadig har sin berettigelse i Danmark.

Vi har også røde strømper …
Her på SokkePosten.dk finder du også røde strømper og også strømper i andre farver. Se vores udvalg af Strømper her

Loading...